Звіти роботи

 


                                                                                 Звіт                                                                                                                                        про проведену роботу студентською радою                                                                           Вовчанського технікуму ХНТУСГ імені Петра Василенка                                            за 2014-2015 навчальний рік

В 2014-2015 навчальних роках робота студентської ради була насиченою та трудомісткою, ми активно проводили свою діяльність в усіх сферах студентського життя.

4D6N8XvPKRQТак, члени студентської ради протягом року відвідували активи груп, визначали і підводили підсумки про навчання студентів. Вирішували питання щодо покращення успішності.

Члени студентської ради, відповідальні за сектор навчання,  систематично звітували про свою діяльність, де відображали реальну картину подій у групах. Завдяки цьому ми могли точно оцінювати стан навчання і робити відповідні  висновки.

Так, як успішність була не на досить високому рівні, студентська рада активно взялася за вирішення цієї проблеми.

Членам студентської ради та старостам груп було запропоновано створити в своїх групах теплу дружню атмосферу, завдяки якій можна було б знайти індивідуальний підхід до тих, хто відстає в навчанні і нам це вдалося.

По підсумкам місяця студентська рада виявила, що такий шлях є досить діючим  і двійок  насправді стало менше, тим паче відносини між одногрупниками теж покращилися, що дуже важливо. Ось так спрацював навчальний сектор в цьому році.

Не можна не відмітити роботу студентів під час прибирання територій, воно  проводилося як на територіях закріплених за групами, так і по всьому технікуму, прилеглій території та на березі річки Вовча. Прибирання було організоване і виконане належним чином.

Робота культмасового сектора теж була відповідальною і складною. В технікумі проводилися заходи за участі студентів. Це і День вчителя, День студента, ярмарки, виставки, новорічна вечірка та інші.  У технікумі неодноразово проводилися дискотеки, студенти також масово брали участь у різноманітних конкурсах малюнків та плакатів, як на рівні технікуму так d7mP2pepLf4і на рівні району.

Як знак того, що ми пам’ятаємо події тих страшних років і поважаємо заслуги наших предків у війні, було організовано і проведено траурну ходу з нагоди перемоги  у ВВВ та факельну ходу.

Сотні лампадок засяяли в знак вічної пам’яті про тих, хто поклав життя за перемогу.

Приємно, що студенти активно прийняли участь в цьому заході і  що не забувають і шанують пам’ять своїх співвітчизників.

Також кращі студенти технікуму приймали участь в конкурсі Студент року, який проводився в місті Львові у XVII зльоті іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК XXI століття». Студенти, які брали в них участь, повернулись з масою нових вражень і друзів. Технікум активно надавав підтримку в цих заходах. І такі високі досягнення свідчать про належну роботу як студентської ради, так і всього педагогічного колективу технікуму.

Цей рік також був насичений спортивними змаганнями і неодноразовими перемогами нашого технікуму. Відбувалися змагання по волейболу, футболу, настільному тенісу, легкій атлетиці, в яких студенти технікуму активно приймали участь. Члени студентської ради спортивного сектору заохочували студентів до участі у змаганнях, звітували на засіданнях про результати змагань., неодноразово відмічали студентів-переможців на загально — технікумівських лінійках.

Важливою була робота виховного сектора студентської ради, вони розробляли теми бесід та проводили їх в навчальних групах.  В ході виховної роботи члени студентської ради виділили для себе такі принципи виховання:

Принцип народності — єдність національного і загальнолюдського. Національна спрямованість виховання, формування національної свідомості, любові до рідної землі та свого народу; оволодіння рідною мовою, використання всіх її багатств і засобів у мовній практиці, прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, народних традицій і звичаїв народів, що населяють Україну.

Принцип природовідповідності виховання — врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей студентської молоді, їх психологічних, національних і релігійних особливостей.

Принцип активності, самодіяльності та творчої ініціативи студентської молоді — поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю студентства, утвердження життєвого оптимізму, розвиток навичок позитивного мислення.

Принцип гуманітаризації освіти покликаний формувати цілісну картину світу, духовність, культуру особистості і планетарне мислення.

Принцип безперервності і наступності виховання — досягнення цілісності та наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини; нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формуванню особистості.

Принцип диференціації та індивідуалізації виховного процесу — врахування у виховній роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку вихованців, стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності кожного.

Принцип культуpoвідповідності виховання — органічний зв’язок з історією народу, його мовою, культурними та прогресивними родинно-побутовими традиціями, народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь.

Принцип гармонізації родинно-навчального виховання — організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу, дотримання гуманних вимог до студентів.

Отже, підведемо підсумок

Робота студентської ради за 2014-2015 навчальний рік виявилась дуже насиченою і нелегкою, але члени студентської ради сумлінно і наполегливо працювали по своїм напрямкам, для того, щоб досягти гарного результату як в навчанні, так і в виховній роботі. Все ж таки були і недоліки в роботі студентської ради, але ми їх швидко виправляли, так що особливо це не відбилось на навчальному процесі та результатах.

За цей рік, який був дуже напруженим із-за його скорочення по часу, приблизно на 2 місяці, через нестачу опалювального матеріалу, студентська рада і самі студенти працювали наполегливо, і вийшли на сесію з гарними результатами. Ми гадаємо, що такі показники в навчанні це заслуга не тільки педагогічного колективу технікуму, а й самих студентів, тому що вони дуже відповідально віднеслись до поставлених задач і виконали їх добре.

Підсумки роботи за рік Студентської ради Вовчанського технікуму  ХНТУСГ ім. П. Василенка підвела голова студентської ради  Щербініна К.О.