Рейтинг успішності

 Правила призначення стипендій у Вовчанському технікумі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Правила призначення стипендій у Вовчанському технікумі ХНТУСГ імені Петра Василенка (нова редакція)

Витяг з протоколу засідання стипендіальної комісії

Порядок формування рейтингу успішності для призначення академічної стипендії

2017-2018 навчальний рік

Рейтинг студентів для призначення академічної стипендії І курс спеціальність 208 «Агроінженерія»

Рейтинг студентів для призначення академічної стипендії ІІ курс спеціальність 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва», 208 «Агроінженерія»

Рейтинг студентів для призначення академічної стипендії ІІІ курс спеціальність 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва», 208 «Агроінженерія»

Рейтинг студентів для призначення академічної стипендії І курс спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Рейтинг студентів для призначення академічної стипендії ІІ курс спеціальність 071 «Облік і оподаткування»