Методична робота

ВІТАЄМО З УСПІШНОЮ АТЕСТАЦІЄЮ!
15.04.2021 р. відбулося засідання атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти ХОДА, під час якого розглядалися атестаційні справи викладачів коледжу. Педагогів представляв голова атестаційної комісії І рівня при ВСП «Вовчанський фаховий коледж ХНТУСГ» Щербак А. В., викладачів і матеріал до атестації (координація педагогічної діяльності відповідно до вимог Типового положення щодо кваліфікаційних категорій, супровідна документація, характеристики тощо) готувала методист Бондарєва Т. Рішенням комісії вищого рівня одноголосно прийнято задовольнити клопотання щодо таких педагогічних працівників:
Щибря Т.В. ‒ підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
Никоненко В.А. ‒ підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
Струкова М.А. ‒ присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
Мітрошин М.Г. ‒ присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
Кравченко Н.О. ‒ підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
Посохова В.О. ‒ підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; присвоїти педагогічне звання «викладач-методист».
Вітаємо своїх колег з успішним проходженням атестації!!
P.S. За повний цикл атестації (5 років: 2016-2021 р.р.) кількість спеціалістів вищої категорії в коледжі становить 70 відсотків (початок циклу ‒ 25 відсотків); кількість викладачів з педагогічними званнями ‒ 30 відсотків (початок циклу ‒ 0).

ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ
ХНТУСГ імені ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 2020-2021

 

РЕЗУЛЬТАТИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА ЧАС КАРАНТИНУ

Карантин – не привід не працювати над своєю педагогічною майстерністю. Педагогічний колектив Вовчанського фахового коледжу ХНТУСГ під керівництвом адміністрації оперативно відреагував на виклики сьогодення, ефективно запровадивши дистанційні технології. А сприяла цьому постійна робота з самовдосконалення.

ПІДСУМКИ АТЕСТАЦІЇ

04.04.2019 р. відбулося засідання атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти ХОДА. Сьогоріч наших викладачів предаставляв директор — Щербак А. В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 
За підсумками атесатції не лише в Департаменті, але й комісією І рівня при Вовчансьому коледжі ХНТУСГ були атестовані:
Бороденко М. О. — встановлено 12 т.р. на посаді майстра виробничого навчання і підтверджено 14 т.р. на посаді майстра виробничого навчання водінню.
Лисенко М. О. — встановлено 12 т.р. на посаді майстра виробничого навчання.
Мітрошин М. Г. — встановлено 13 т.р. на посаді майстра виробничого навчання.
Пасинок С. А. — встановлено 12 т.р. на посаді майстра виробничого навчання водінню.
Юрковський М. М. — встановлено 12 т.р. на посаді майстра виробничого навчання водінню.
Лузан О. А. — присвоєно ІІ категорію.
Бондарєва Т. П. — присвоєно ІІ категорію на посаді методиста.
Роздайбеда Ю. О. — присвоєно вищу категорію.
Огулькова Л. М. — присвоєно вищу категорію.
Боговєсов О. С. — присвоєно вищу категорію, присвоєно педагогічне звання «викладач-методист».
Захаров Д. А. — присвоєно вищу категорію, присвоєно педагогічне звання «викладач-методист».

ХVІІІ ОБЛАСНА

НУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


22 лютого 2019 року на базі ДВНЗ «Харківський коледж транспортних технологій» відбулася Обласна науково-практична конференція педагогічних працівників ЗВО І-ІІ р.а. за темою «Шляхи і методи популяризації підготовки молодших спеціалістів в умовах реалізації закону України «Про освіту»», в якій взяв участь і наш коледж: на виставці методичних матеріалі були представлені найкращі розробки викладачів та майстрів виробничого навчання, підготовлені доповіді та статті Бондарєвою Т. П., Боговєсовим О. С., Захаровим Д. А., Лисенком О. К., Бороденком М. О., Роздайбедою Ю. О.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Важливими завданнями будь-якого закладу освіти є профорієнтаційна робота, якість якої залежить від інтенсивності проведених заходів. Так, педагогічні,  науково-педагогічні та інші працівники Вовчанського технікуму ХНТУСГ активно займаються профорієнтацією в різних закладах середньої освіти не лише Вовчанського району, але й інших районів.

ПІДСУМКИ АТЕСТАЦІЇ 2017-2018 Н.Р.

Нарешті можна підбити підсумки методичної роботи протягом 2017-2018 навчального року, адже атестація педагогічних працівників і є свого роду апогеєм нашої творчості, яка оцінюється під час атестації.

Отже, у цьому році атестаційною комісією І рівня при Вовчанському технікумі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка були атестовані:

Роскошна Л. І. — присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

Харківська А. В. — присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

Мітрошин М. Г. — присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Лугових Т. І. — присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Атестаційною комісією ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти ХОДА атестовані такі викладачі Вовчанського технікуму:

Гречкін Ю. В. — відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»;

Бондарєва Т. П. — відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»;

 Кравченко Н. О. —  присвоєно педагогічне звання «викладач-методист».

Усі рішення відносно педагогічних працівників були прийняті одноголосно.

Школа педагогічної майстерності

Педагогічна майстерність – це
високе мистецтво навчання і
виховання, що постійно
удосконалюється, доступне кожному
педагогу, в основі якого лежать
професійні знання, уміння і здібності.
А.С. Макаренко

Планування роботи Школи педагогічної майстерності у Вовчанському технікумі здійснюється на основі діагностування актуальних питань педагогіки і методики організації освітнього та навчально-виробничого процесів.
Мета: вивчення та ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями в освіті; впровадження в освітній процес ефективних методик та методичних прийомів; вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, сучасних виробничих та педагогічних технологій навчання.
Так, 14.11. 2017 року під керівництвом методиста Бондарєвої Т. П. та завідувача відділення Щербака А. В. відбулося засідання Школи педагогічної майстерності, на якому були присутні молоді та малодосвідчені викладачі нашого технікуму. Тема засідання – «Мотивація навчальної діяльності». Під час тренінгу розглядалися актуальні питання: це і робота зі студентами з низькою мотивацією, і шляхи підвищення рівня навченості молоді за умов їхньої дезадаптації до освітнього процесу та закладу освіти тощо.

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестація педагогічних працівників — це комплексна оцінка професійної діяльності педагога, визначення його відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.

  Мета атестації:

  • активізація творчої професійної діяльності педагога;
  • стимулювання безперервної фахової освіти;
  • підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання студентів.
  • забезпечення соціального захисту педагогів.

 Завдання атестації:

 Стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання знань предмета/дисципліни, що викладається та напряму педагогічної діяльності, методики викладання та виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення (у тому числі матеріальне) його успіхів у справі освіти, виховання і розвитку молоді.

 Принципи атестації: добровільність, відкритість, колегіальність, індивідуалізація, диференціація.

Атестація педагогічних працівників — складова частина підвищення педагогічної кваліфікації. Вона передбачає підвищення професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності, диференційоване оцінювання результатів педагогічної праці.

Підсумки атестації педагогічних працівників Вовчанського технікуму:

Захаров Дмитро Анатолійович – присвоїти кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”;

Боговєсов Олександр Сергійович – присвоїти кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”;

Ліца Галина Геннадіївна – присвоїти кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”;

Хворост Тетяна Валентинівна – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст першої категорії”;

Поляков Олексій Вячеславович  – присвоїти кваліфікаційну категорію „спеціаліст другої категорії”;

Пікар Юлія Анатоліївна – присвоїти кваліфікаційну категорію „спеціаліст другої категорії”;

Щербак Андрій Володимирович – присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «викладач-методист».

Сорокін Олександр Іванович – присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Ушкалова Олена Анатоліївна – присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Місячник педагогічної майстерності

«Педагог – це Людина, яка може робити важкі речі легкими» — під таким гаслом у Вовчанському технікумі ХНТУСГ проходив місячник педагогічної майстерності, основною метою якого була демонстрація надбань наших викладачів та майстрів виробничого навчання на ниві педагогічної діяльності. Як казав В. О. Сухомлинський, «…У наших руках – найбільша з цінностей світу – Людина. Ми творимо Людину, як скульптор творить свою статую з безформного шматка мармуру: десь в глибині цієї брили лежать прекрасні риси, які належать добути, очистити від усього зайвого». Саме таким чином до формування майбутнього фахівця у галузі сільського господарства підходять наші педагоги, які разом розробили комплекс методичних заходів за сприяння адміністрації технікуму загалом та під керівництвом методиста Бондарєвої Т. П. зокрема.

Протягом місячника проводилися предметні тижні з різних дисциплін:

  1. Тиждень фізичної культури (викладач – Ушкалова О. А.), який проходив під гаслом «Здоровий спосіб життя – запорука виховання успішного фахівця». Протягом тижня Олена Анатоліївна проводила заходи різноманітного спрямування: це і конкурс стіннівок відповідної тематики, й інсталяція літератури про здоровий спосіб життя, і відкрита виховна година «Скажемо Ні шкідливим звичкам !», і відкрите заняття на тему «Загальна фізична підготовка», яке проводилося на високому методичному рівні із залученням інформаційно-комунікаційних технологій.

[ngg_images source=»galleries» container_ids=»21″ display_type=»photocrati-nextgen_basic_thumbnails» override_thumbnail_settings=»0″ thumbnail_width=»240″ thumbnail_height=»160″ thumbnail_crop=»1″ images_per_page=»20″ number_of_columns=»3″ ajax_pagination=»0″ show_all_in_lightbox=»0″ use_imagebrowser_effect=»0″ show_slideshow_link=»0″ slideshow_link_text=»[Показать слайдшоу]» order_by=»sortorder» order_direction=»ASC» returns=»included» maximum_entity_count=»500″]2. Тиждень правил дорожнього руху (викладач – Щербак А. В.). Студенти нашого технікуму під керівництвом Андрія Володимировича та завдяки майстрам виробничого навчання водінню здобувають навички керування автотранспортним засобом. Протягом тижня проводилися заходи відповідної тематики: відкрите практичне заняття з водіння (майстер Корнієнко М. М.), конкурс стіннівок «Правила дорожнього руху», відкрита виховна година «Будь уважним на дорозі» за участю працівника національного відділу поліції, відкрите заняття «Проїзд перехрестя», яке на високому методичному рівні провів Щербак А. В.

[ngg_images source=»galleries» container_ids=»22″ display_type=»photocrati-nextgen_basic_thumbnails» override_thumbnail_settings=»0″ thumbnail_width=»240″ thumbnail_height=»160″ thumbnail_crop=»1″ images_per_page=»20″ number_of_columns=»3″ ajax_pagination=»0″ show_all_in_lightbox=»0″ use_imagebrowser_effect=»0″ show_slideshow_link=»0″ slideshow_link_text=»[Показать слайдшоу]» order_by=»sortorder» order_direction=»ASC» returns=»included» maximum_entity_count=»500″]3. Тиждень професійних дисциплін (викладач – Сорокін О. І.). Протягом тижня проводилися такі заходи: виставка у бібліотеці, конкурси стіннівок, відкрита виховна година «Еволюція тракторобудування» та відкрите заняття з навчальної практики.

Крім того, протягом місячника викладачі взяли участь в Обласній науково-методичній конференції та виставці методичних матеріалів.

[ngg_images source=»galleries» container_ids=»23″ display_type=»photocrati-nextgen_basic_thumbnails» override_thumbnail_settings=»0″ thumbnail_width=»240″ thumbnail_height=»160″ thumbnail_crop=»1″ images_per_page=»20″ number_of_columns=»3″ ajax_pagination=»0″ show_all_in_lightbox=»0″ use_imagebrowser_effect=»0″ show_slideshow_link=»0″ slideshow_link_text=»[Показать слайдшоу]» order_by=»sortorder» order_direction=»ASC» returns=»included» maximum_entity_count=»500″] Викладачі Вовчанського технікуму ХНТУСГ імені Петра Василенка постійно вдосконалюють рівень своєї професійної майстерності.

Так, 20. 10. 2016 р. на базі Харківського державного автотранспортного коледжу відбулися засідання обласних методичних об’єднань, у яких взяли активну участь і педагогічні працівники нашого технікуму: Щербак А. В. (завідувач відділенням), Бондарєва Т. П. (методист), Альохіна Л. А. (юрисконсульт), Чигринов І. В. (викладач технічної механіки), Роскошна Л. І. (викладач бухгалтерського обліку), Кравченко Н. О. (викладач української мови та літератури). На засіданнях викладачі обмінялися досвідом, визначилися з основними напрямками роботи на рік.