Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції

Кормовиробництво

( Навчальне видання. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: Вища освіта, 2005. — 448 с.: іл.)

Технологія м’яса та м’ясних продуктів

( Підручник /М.М. Клименко, Л.Г. Віннікова, І.Г. Береза та ін.; За ред. М.М. Клименка. — К.: Вища освіта, 2006. — 640 с.: іл.)

Технологія зберігання і переробки продукції  рослинництва

( Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Сеньков А.М . Навч. посібник. — К.: Вища освіта, 2004. —272 с.: іл.)