208 «Агроінженерія»

 І. Цикл гуманітарної та соціально — економічної підготовки

Історія України (в схемах і таблицях)

(Навчальний посібник/ Ісакова Н.П. , Кропивко  О. М. , Паламарчук  Н.І.- К: Аграрна освіта,2005 . — 204 с.)

Соціологія (в схемах і таблицях)

(Методичний посібник / Щибря Т.В. — Вовчанськ,  2010, 146 с.

ІІ. Цикл математичної та природничо — наукової підготовки

Практикум з теоретичної механіки

(Навчальний посібник у двох частинах. Частина 1. Статика. Кінематика/ Пастушенко С. І., Руденко О. Г., Іщенко В.– Вінниця: Нова Книга, 2006 – 384 с.)

Лабораторний практикум з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства

(Навч. посібник / За ред. А.С. Опальчука. —К.: Вища освіта, 2006. — 287 с.: іл.)

Теплотехніка

(Підручник — 2- е вид., перероб. і доп./ За редакцією Б.Х.Драганова. — К: Фірма «ІНКОС», 2005. — 400 с.)

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки

Рослинництво

(Підручник / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко; За ред. О. І. Зінченка. — К.: Аграрна освіта, 2001. — 591 с.: іл.)

Технологія виробництва продукції тваринництва

( Підручник / О.Т. Бусенко, В.Д. Столюк, О.Й. Могильний та ін.; За ред. О.Т. Бусенка. — К.: Вища освіта, 2005. — 496 с.: іл.)

Кормовиробництво

( Навчальне видання. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: Вища освіта, 2005. — 448 с.: іл.)

Технологія зберігання і переробки продукції  рослинництва

( Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Сеньков А.М . Навч. посібник. — К.: Вища освіта, 2004. —272 с.: іл.)

Технологія молока і молочних продуктів

Машкін М. І., Париш Н. М. : Навчальне видання. — К.: Вища освіта, 2006. — 351 с.: іл.

Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції

(Навч. посібник / О. В. Дацишин, О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик,Ю. П. Рогач; За ред. О. В. Дацишина — К.: Мета, 2003. — 288 с.: іл.)

Загальне землеробство

( Підручник / За ред. В.О. Єщенка. — К.: Вища освіта, 2004. — 336 с.: іл.)

Практикум із землеробства

( Навч. посібник / М.С. Кравченко, О.М. Царенко, Ю.Г. Міщенко та ін.; За ред. М.С. Кравченка і З.М. Томашівського. — К.: Мета, 2003. — 320 с., іл.)

Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній.

(Підручник /За ред. Є.Л. Жулая.- К.: Вища освіта ,2001.-288 с.:іл.)

Трактори та автомобілі

(Навч. посібник / А.Т. Лебедєв, В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко та ін.; За ред. проф. А.Т. Лебедєва. — К.: Вища освіта, 2004. — 336 с.: іл.)

Сільськогосподарські  машини

(Підручник / Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський,В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. — К.: Вища освіта, 2005. — 464 с.: іл.)

Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів

Підручник / О. М. Царенко, Д. Г. Войтюк,В. М. Швайко та ін.; За ред. С. С. Яцуна. — К.: Мета, 2003. —448 с.: іл.