Спеціальності

Перелік спеціальностей Вовчанського коледжу  ХНТУСГ ім. Петра Василенка

Спеціальність  208 » Агроінженерія»

Дисципліни фундаментального циклу

• Вища математика                            volchansk_sportsal                          •Технічна механіка                                                         •Основи нарисної геометрії та інженерна графіка •Загальна електротехніка з основами автоматики •Матеріалознавство і ТКМ                                           •Основи теплотехніки і гідравліки       •Взаємозамінність, стандартизація і технічні  вимірювання                                                                  •Безпека життєдіяльності

Дисципліни професійного циклу

100_5054•Технологія виробництва с/г продукції               •Трактори і автомобілі                       •Сільськогосподарські машини                               •Машини і обладнання для тваринництва         • Машини і обладнання для переробки  с.-г. продукці •Електрообладнання  та засоби автоматизації с.-г. продукції

•Комп′ютери та комп′ютерні технології      •Експлуатація машин і  обладнання                        •Ремонт машин і  обладнання                             •Технічний сервіс в АПК                                                                                                                              •Паливно -мастильні та інші експлуатаційні матеріали                                                                   •Правила дорожнього руху                                                                                                                            •Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху                                                       •Економіка  та оргацізація аграрного виробництва                                                                              •Основи охорони праці                                                                                                                                •Охорона праці в галузі                                                                                                                                  •Основи технічної творчості

Спеціальність 071 » Облік і оподаткування»

Дисципліни фундаментального циклуDSC07991  •Політична економія                                                         •Вища математика                                              •Інформатика і комп’ютерна техніка                •Статистика                                                                •Економіка підприємства                                          •Фінанси підприємства                                •Бухгалтерський  облік                                              •Екологія                                                                         •Безпека життєдіяльності

Дисципліни професійного циклу

100_2139•Фінансовий облік                                                      •Контроль і ревізія                                                            •Облік і звітність у бюджетних установах  •Інформаційні системи і технології в обліку  •Податкова система                                             •Планування та організація                             •Економічний аналіз                                                        •Гроші та кредит                                                •Казначейська справа                                            •Технологія галузі

•Ціноутворення                                                                                                                                                •Фінанси                                                                                                                                                           •Охорона праці                                                                                                                                                •Охорона праці в галузі

Відповідно до графіку  навчального процесу Вовчанського коледжу  навчальні практики проводяться в лабораторіях, на майдані сільськогосподарських машин і машиновикористання в землеробстві,  в майстерні та  полях  відділення практичного навчання  та виробництва навчального закладу.

Після закінчення Вовчанського коледжу випускники мають змогу працевлаштування  у господарстві та підприємствах сільського виробництва  або продовжити навчання у Харківському національному технічному університеті сільського господарства  імені Петра Василенка ( за угодою про співробітництво з університетом всі випускники мають право вступити на ІІІ курс до університету).