Правила прийому

Правила прийому 

 до Вовчанського фахового  коледжу Харківського національного університету   сільського господарства імені Петра Василенка   в 2020 році

Провадження освітньої діяльності у Вовчанському фаховому коледжі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка здійснюється відповідно до електронної  ліцензії Міністерства освіти і науки України серія КД № 21006609

Правила прийому 2020 року( зі змінами та додатками)

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ВНЗ УКРАЇНИ