Правила прийому

Правила прийому 

                 до Вовчанського технікуму Харківського національного університету                                                                      сільського господарства імені Петра Василенка                                                                                                                            в 2019 році

Провадження освітньої діяльності у Вовчанському технікумі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка здійснюється відповідно до електронної  ліцензії Міністерства освіти і науки України серія КД № 21006609

Умови прийому 2019 року

Додаток № 1

Додаток № 2

Додаток № 3

Правила прийому 2019 року

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ВНЗ УКРАЇНИ