Правила прийому

Правила прийому 

                 до Вовчанського технікуму Харківського національного університету                                                                      сільського господарства імені Петра Василенка                                                                                                                            в 2018 році

Провадження освітньої діяльності у Вовчанському технікумі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 285145 від 08.11.2013 року

Умови прийому 2018 року

Додаток № 1

Додаток № 2

Додаток № 3

Правила прийому 2018 року

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ВНЗ УКРАЇНИ